Vastuu sisällöstä
Sivujemme sisältö on luotu mahdollisimman hyvin. Emme kuitenkaan voi taata sisällön tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta. Lakisääteisten säännösten mukaan olemme myös vastuussa omasta sisällöstä näillä verkkosivuilla. Tässä yhteydessä on huomioitava, että emme siis ole velvollisia valvomaan pelkästään kolmansien osapuolten välitettyjä tai tallennettuja tietoja tai tutkimaan laittomaan toimintaan liittyviä olosuhteita. Tämä velvollisuus poistaa tai estää tietojen käytön yleisesti sovellettavien lakien mukaan ei ole Telemedia Actin (TMN) 8-10 §: n mukainen.

Vastuullisuus linkkeihin
Vastuu ulkoisten linkkien sisällöstä (kolmansien osapuolten sivuille) on yksinomaan linkitettyjen sivujen ylläpitäjille. Mitään rikkomuksia ei ilmennyt meille liittymishetkellä. Jos jokin oikeudellinen rikkomus tulee meille tiedoksi, poistamme kyseisen linkin välittömästi.

tekijänoikeus
Sivustomme ja niiden sisältö ovat Saksan tekijänoikeuslain alaisia. Ellei lain (44a ja sitä seuraavien tekijöiden tekijänoikeuslain) nimenomaisesti sallita, kaikenlainen kopiointi- tai käsittelytoiminta, joka on tekijänoikeussuojaa sivuillamme, edellyttää oikeuksien omistajan etukäteen antamaa suostumusta. Työn yksittäiset toistot sallitaan vain yksityiseen käyttöön, joten niitä ei saa käyttää suoraan tai epäsuorasti tulojen osalta. Tekijänoikeuden alaisten teosten luvaton käyttö on rangaistavaa (§ 106 tekijänoikeuslaista).

Oikeudellinen ilmoitus

5 TMG: n mukaisesti

Card Design Studio | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hampuri
Saksa - Eurooppa
info@make.id
www.make.id

ALV-tunnistenumero Saksan alv-säädöksen 27 a kohdan mukaisesti:
DE292574471

55 Abs: in mukaisesta sisällöstä vastuussa oleva henkilö. 2 RStV:
nimi

Kuvien ja grafiikan lähteen ilmaisu:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com