Vastuu sisällöstä
Sivujemme sisältö on luotu erittäin huolellisesti. Emme kuitenkaan voi taata sisällön tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta. Lainmääräysten mukaan olemme lisäksi vastuussa omasta sisällöltämme näillä verkkosivuilla. Tässä yhteydessä on huomioitava, että emme ole velvollisia seuraamaan vain kolmansien osapuolten toimittamia tai tallennettuja tietoja tai tutkimaan olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan. Tämä ei vaikuta yleisesti sovellettavien lakien mukaisiin velvollisuuksiimme poistaa tai estää tietojen käyttö, Telemedia Actin (TMG) 8-10 §: n mukaisesti.

 

Vastuullisuus linkkeihin
Vastuu ulkoisten linkkien sisällöstä (kolmansien osapuolten sivuille) on yksinomaan linkitettyjen sivujen ylläpitäjille. Mitään rikkomuksia ei ilmennyt meille liittymishetkellä. Jos jokin oikeudellinen rikkomus tulee meille tiedoksi, poistamme kyseisen linkin välittömästi.

 

tekijänoikeus
Verkkosivumme ja niiden sisältö on Saksan tekijänoikeuslain alainen. Ellei laki nimenomaisesti salli sitä (tekijänoikeuslain 44a § ja sitä seuraavat kohdat), kaikki tekijänoikeussuojattujen teosten hyödyntämis-, jäljentämis- tai käsittelymuodot verkkosivuillamme edellyttävät oikeudenhaltijan etukäteen antamaa suostumusta. Teoksen yksittäiskappaleet ovat sallittuja vain yksityiseen käyttöön, joten niitä ei saa palvella suoraan eikä välillisesti. Tekijänoikeuksien alaisten teosten luvaton käyttö on rangaistavaa (tekijänoikeuslain 106 §).

 

Oikeudellinen ilmoitus

5 TMG: n mukaisesti

Card Design Studio | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hampuri
Saksa - Eurooppa
info@make.id
www.make.id

ALV-tunnistenumero Saksan alv-säädöksen 27 a kohdan mukaisesti:
DE292574471

55 Abs: in mukaisesta sisällöstä vastuussa oleva henkilö. 2 RStV:
nimi

Kuvien ja grafiikan lähteen ilmaisu:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com