Ehdot

Käyttöehdot

Seuraava asiakirja esittelee MAKE.ID-verkkosivuston käyttöehdot. Ennen minkään MAKE.ID-palvelun käyttöä sinun on luettava, ymmärrettävä ja hyväksyttävä nämä ehdot. Oikealla olevassa sarakkeessa on lyhyt selitys käyttöehdoista, eikä se ole oikeudellisesti sitova.

 


 

1. Yleiset säännökset

(1) Sekä loppukäyttäjiä että yritysasiakkaita pidetään asiakkaina nykyisten ehtojen mukaisesti. 

(2) Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan ja www.make.id: n väliseen koko liikesuhteeseen. Ne koskevat yritysten omistajia kaikissa tulevissa liikesuhteissa, vaikka siitä ei nimenomaisesti sovitakaan uudelleen; sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva versio on voimassa ja voimassa.

 

POHJIMMILTAAN, Nämä ehdot käsittelevät kaikkia toimintojamme täällä.


2. Tuotteet

(1) Tarjottuja tuotteita ovat graafiset ja painetut materiaalit "kortit", jotka ovat itse asiassa näyte tai uutuus, jota ei saa käyttää julkisessa liikkeessä. Heillä ei ole virallista asemaa eikä heillä ole virallisia asiakirjoja. Ne eivät myöskään siirrä haltijalle mitään oikeuksia tai etuoikeuksia. Kortteja itseään ei pidetä eräänlaisena todisteena. 

(2) Kortit eivät ole virallisia, eivätkä niitä ymmärretä kopioina tai väärennöksinä tai tehtyinä prosessien käyttämiseen tai kokeiluihin, kuten olemassa olevan, alkuperäisen virallisen kortin tapauksessa. 

(3) Tämän kortin väärinkäyttö on lainvastaista, riippumatta siitä, johtuuko virheellinen edustus, petos, väärinkäytökset julkisesti tai muulla tavoin. Jos päätät tehdä jotain muuta kuin uutuuskorttien alkuperäistä hankintapäämäärää, sinun on otettava huomioon, että saatat vahingoittaa lainsäädäntöä.

 

POHJIMMILTAAN, Meillä on hyviä tuotteita, mutta niillä ei ole virallista asemaa sellaisenaan.


3. Asiakkaiden velvollisuudet

(1) MAKE.ID ei ole millään tavalla vastuussa mistään (suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, tyypillisistä, välillisistä) menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat näiden korttien käytöstä. Jos olet epävarma, asiakas korvaa kaikki omat vahingot ja kolmannen osapuolen vastuut. 

(2) Asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että näiden valmiiden korttimallien hallussapito ja käyttö on sallittua halutulla alueella, ennen kuin ostat kortin kanssamme. Ostamalla valmiit korttimme asiakas vahvistaa, että kortin hallinta on sallittua vastaavassa maassa, yrityksessä tai organisaatiossa.

(3) Väärien, vilpillisten tietojen ilmaiseminen voi olla laitonta. Ensisijaisesti, mitä tarkoitetaan, on MAKE.ID-korttien käyttö todisteen iästä tai tilan havaitsemisesta (jopa väärien tietojen avulla) laittomaan tarkoitukseen.

 

POHJIMMILTAAN, Varmista, että alueellasi tai organisaatiossasi voidaan käyttää näitä valmiita malleja.


4. Sopimuksen päättyminen

(1) Tässä verkkokaupassa luetellut tuotteet ja palvelut eivät ole sitovia tarjouksia; se on pikemminkin kutsu asiakkaalle lähettämään sitova tarjous MAKE.ID: lle tekemällä tilaus. 

(2) Lähettämällä tilaustiedot tilausprosessin lopussa asiakas tekee sitovan tilauksen tuotteille virtuaalisessa ostoskorissa www.make.id vahvistaa tilauksen vastaanottamisen välittömästi. Tämä vahvistus vastaanottamisesta ei merkitse tilauksen hyväksymistä; se voi kuitenkin liittyä hyväksymisilmoitukseen. 

(3) www.make.id: llä on oikeus hyväksyä asiakkaan sopimus (tarjous) seitsemän työpäivän kuluessa vastaanottamisesta. Hyväksyntä voidaan ilmoittaa joko nimenomaisella viestillä tai tavaroiden toimittamisella. 

(4) www.make.idilla on oikeus rajoittaa tilaus kotitalouksien määrään. Lisäksi mahdolliset muutokset, kuten sisältö, muoto tai väri - asiakkaalle kohtuullisessa määrin - ovat varattuja. 

(5) Lopullinen sopimus edellyttää toimitusta kokonaan tai osittain, jos toimittajat toimittavat virheellisen tai virheellisen toimituksen - toisin sanoen www.make.id ei ota riskiä. Vastuu tahallisuudesta ja huolimattomuudesta näiden ehtojen 9 §: n mukaisesti ei vaikuta. Jos palveluja ei ole saatavana tai ne ovat vain osittain saatavilla, www.make.id ilmoittaa asiasta välittömästi asiakkaalle; jos asiakas peruuttaa, jo suoritettu maksu hyvitetään välittömästi, ellei palvelua ole vielä aloitettu.

 

POHJIMMILTAAN, Teet vankkaa tilausta. Et voi saada hyvitystä, kun korttisi on tuotettu.


5. vetäytyminen

(1) Kuluttajilla on yleensä oikeus hankkia ostotavaran peruuttamisoikeus. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kuitenkin 312 d §: n 2 momentin mukaisesti. 4 BGB: n (Saksan siviililakikirja) peruuttamisoikeus ei ole voimassa, sillä sopimuksen mukaan kyse on tavaroiden toimittamisesta, jotka on tuotettu asiakkaan eritelmien mukaisesti ja jotka on räätälöity selkeästi henkilökohtaisiin tarpeisiin.

 

POHJIMMILTAAN, Et voi peruuttaa toimitettua tilausta, koska emme voi myydä räätälöityä korttia.


6. Hinnat ja toimitukset

(1) Kaikki verkkokaupassa mainitut hinnat ovat kokonaishintoja. Ne sisältävät jo kaikki hintakomponentit, erityisesti liikevaihtovero. 

(2) Ellei toisin sovita, hinnat eivät sisällä pakkauksia, rahtia, postimaksuja tai vakuutuksia. Siten tilaamien tuotteiden toimitukseen voi liittyä ylimääräisiä toimituskuluja. Asiakkaille ilmoitetaan nimenomaisesti summasta.

 

POHJIMMILTAAN, Ei ole piilotettuja ylimääräisiä kuluja ja näet kaikki lopulliset hinnat ennen tilauksen tekemistä.


7. Toimituspolitiikka

(1) Ellei poikkeusta ole nimenomaisesti hyväksytty, tavarat toimitetaan vasta maksun suorittamisen jälkeen eli toimitus tapahtuu vasta maksujen suorittamisen jälkeen. 

(2) Osittaiset toimitukset ovat sallittuja, jos ne ovat kohtuullisia asiakkaalle. 

(3) Yrityksille voi syntyä riski vahingossa tapahtuneesta menetyksestä tai vahingossa tapahtuneesta huononemisesta myytävien tavaroiden kautta itselleen tai henkilölle, jolla on oikeus vastaanottaa se, postimyynnin yhteydessä riski voi olla toimituksen tavarat asianmukaiselle kuljetushenkilölle. Kuluttajille vahingossa tapahtuvan menetyksen ja vahingossa tapahtuvan myynnin heikentymisen riski on aina tavaroiden luovuttaminen kuluttajalle riippumatta siitä, onko asiakas hyväksymättä.

 

POHJIMMILTAAN, Toimitamme kaikki tuotteet heti maksun vastaanottamisen jälkeen.


8. Maksu

(1) Jos pankkisiirrolla tai käteismaksulla maksetaan, on annettava täydellinen nimi ja tarkoitus / tilausnumero ilmoitetulle pankkitilille. 

(2) Asiakkaalla on oikeus kuitata vain, jos www.make.id on laillisesti vahvistanut tai hyväksynyt hänen vastavaatimuksensa. Asiakas voi toteuttaa pidätysoikeutensa vain, jos vastakanne perustuu samaan sopimukseen.

 

POHJIMMILTAAN, Jos haluat määrittää pankkisiirtomaksun oikein, sinun on lähetettävä tilausnumero.


9. Nimikkeen säilyttäminen

(1) Kuluttajille www.make.id säilyttää myytyjen tuotteiden (ehdollisten tavaroiden) omistajuuden, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Yrityksille www.make.id vaatii, että kaikki nykyisen liikesuhteen korvaukset maksetaan kokonaisuudessaan. 

(2) Asiakas on velvollinen käsittelemään tavarat huolellisesti nimikkeen säilyttämisen aikana. 

(3) Omistusoikeuden säilyttämisen yhteydessä asiakkaan on sallittava kolmansien osapuolten mahdollisuus käyttää tavaroita myyjälle - esimerkiksi takavarikon tapahtuessa - ja ilmoittamaan myyjälle tavaroiden vahingoista tai tuhoutumisesta ja toimittaa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen omistajan oikeuksien suojaamiseksi. Täytäntöönpanosta vastaaville virkamiehille tai kolmansille osapuolille on ilmoitettava ulkomaisesta omistuksesta. Asiakkaan on ilmoitettava tavaroiden omistusoikeuden muutoksesta ja asuinpaikan muutoksesta. 

(4) Jos asiakas on rikkonut sopimusta - etenkin jos maksu on laiminlyöty tai jos rikkotaan tämän säännöksen 2 ja 3 kohdan mukaista velvollisuutta -, www.make.id on oikeus purkaa sopimus ja takaisin tavarat.

 

POHJIMMILTAAN, Epäonnistuneen maksun tapauksessa voimme palauttaa toimitetut tavarat.


10. Takuu ja takuu

(1) Yksittäisen tuotteen esittelyä verkkosivustolla on pidettävä puhtaana palvelukuvauksena eikä missään tapauksessa takuu tuotteiden laadusta. Kolmansien osapuolten takuutiedot, kuten valmistajien takuut, eivät säily. 

(2) Lakisääteisten määräysten mukaisesti asiakas voi vaatia myöhempää täyttämistä vain, jos toimitetut tavarat ovat viallisia. Asiakkaan on valittava, suoritetaanko myöhempi toteutus joko korjaamalla vai vaihtamalla. Sivustolla www.make.id on kuitenkin oikeus kieltäytyä täyttötyypistä, jos siitä aiheutuu suhteettomia kustannuksia, kun taas muulla korjaustoimenpiteellä ei ole asiakkaalle merkittäviä haittoja. 

(3) Asiakas ei saa suoraan poistaa nykyistä puutetta tai poistaa kolmannen osapuolen (itse suoritustaso); mahdollisia kuluja ei korvata. 

(4) Jos myöhempi suorituskyky epäonnistuu, asiakas voi lakisääteisten harkintansa mukaan vähentää palkkiota (alennusta), peruuttaa sopimuksen (peruutuksen), vaatia korvausta tai maksaa takaisin aiheutuneet kulut. Jos asiakas vaatii korvausvaatimuksia turhia kuluja, sovelletaan näiden ehtojen 9-osaston vastuurajoituksia. 

(5) Asiakkaan oikeuksien vanhentumisaika ostettujen tuotteiden virheiden vuoksi on kaksi vuotta tavaran toimittamisesta kuluttajille ja yrityksille yhden vuoden kuluttua toimituksesta. Asiaan liittyvä rajoitusten helpottaminen näihin määräaikoihin ei koske, ellei www.make.id ole vastuussa näiden ehtojen osasta 9 tai se viittaa kolmannen osapuolen oikeuteen, jonka vuoksi toimitustavan luovuttaminen saattaa olla tarpeen.

 

POHJIMMILTAAN, Jos olemme vahingossa lähettäneet sinulle virheellisen kohteen, vaihdamme sen. Mutta ei, kun vahingoitat sitä itse.


11. Vastuu

(1) Lakisääteisten vaatimusten vuoksi www.make.id on täysin vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ihmishenkien, raajojen tai terveyden vahingoittumisesta, jotka johtuvat tahallisesta tai huolimattomasta velvollisuuksien rikkomisesta sen, sen laillisten edustajien tai avustajien toimesta, sekä muista vahingoista, jotka perustuvat tahallinen tai törkeän huolimaton velvollisuuden rikkominen ja petollinen taho sen, sen laillisten edustajien tai edustajien toimesta. Lisäksi www.make.id on täysin vastuussa vahingoista, jotka korvausvastuu kattaa sitovien säännösten, kuten Saksan tuotevastuulain mukaan. 

(2) www.make.id on vastuussa vahingoista, jotka johtuvat yksinkertaisesta laiminlyönnistä, siltä osin kuin huolimattomuus koskee sopimusvelvoitteiden rikkomista, jos sopimuksen tarkoituksen täyttäminen on erityisen tärkeää (päävelvoitteet); kun taas vastuu rajoittuu ennakoitaviin, tyypillisiin, keskimääräisiin välittömiin vahinkoihin.

(3) Jos pientä sopimusvelvoitetta rikotaan hieman huolimattomasti, www.make.id ei ole vastuussa yrityksille; kuluttajia kohtaan vastuu näissä tapauksissa rajoittuu ennakoitavaan, tyypilliseen, keskimääräiseen vahinkoon. 

(4) Kaikki mahdolliset lisävastuut - riippumatta siitä, mikä on väitetty vaatimus oikeudellisesta luonteesta - jätetään pois.

 

POHJIMMILTAAN, Emme ole vastuussa mistään tuotteistamme.


12. Loppumääräykset

(1) Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan. Kuluttajille, jotka eivät tee sopimusta ammatillisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, tämä oikeusvalinta on voimassa vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei ole peruutettu sen maan lainsäädännön pakottavin säännöksin, jossa kuluttajalla on vakituinen asuinpaikka. 

(2) Kansainvälisen tavaran kauppaa koskevia sopimuksia (YK: n yleissopimus) ei sovelleta. 

(3) Jos asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen määräykset, mukaan lukien nämä ehdot ja ehdot ovat kokonaan tai osittain pätemättömiä tai sopimuksissa on aukko, tämä ei vaikuta jäljellä olevien määräysten pätevyyteen. Tällöin osapuolet sitoutuvat korvaamaan kokonaan tai osittain tehottoman säännöksen tehokkaalla säännöksellä, jonka taloudellinen menestys on lähinnä tehottomasta säännöksestä. 

(4) Tästä sopimuksesta johtuvat riita-asiat ovat Hampuri.

 

POHJIMMILTAAN, Oikeudellisia asioita voidaan käsitellä Saksan lainsäädännön perusteella.





Nämä käyttöehdot ovat voimassa 01. elokuuta 2017.