Tietosuojakäytäntö (GDPR)

Tiedämme kuinka tärkeää henkilötietojesi käyttö on sinulle ja ota siis yksityisyytesi erittäin vakavasti. Sivustomme www.make.id -sivustolla hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

general

Henkilökohtaiset tiedot (esim. Tervehdys, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitiedot, luottokortin numero) käsitellään vain Saksan tietosuojalain säännösten mukaisesti. Seuraavilla säännöksillä kerrotaan henkilötietojen keruun, käsittelyn ja käytön luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain verkkosivustoillamme. Jos lähetät sivulle muiden sivujen kautta linkit, ilmoita siitä itse tietojesi käsittelystä.

I. Vastaavan henkilön nimi ja osoite

Tietosuojaa koskevassa asetuksessa ja muissa jäsenvaltioiden kansallisissa tietosuojalakeissa tarkoitetuista henkilöistä sekä muista tietosuojasäännöistä vastaa:

Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hampuri

Saksa

Puh .: 040 22611462

Sähköposti: info@make.id

Verkkosivusto: www.make.id

II. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Tietosuojasta vastuussa on myös yritys N. Shahsiah.

III. Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Periaatteessa keräämme ja käytämme käyttäjien henkilötietoja vain siltä osin kuin on kyse toiminnallisen sivuston ja sisällön ja palveluiden tarjoamisesta. Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeus koskee tapauksia, joissa ennakkohyväksyntää ei voida saada tosiasioista ja tietojen käsittely on lakisääteistä.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Sikäli kuin saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, Art. 6 para. 1 valaistu. EU: n yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR), joka on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta.

Henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, johon rekisteröity on osapuoli, 6 para. 1 valaistu. b GDPR oikeusperustana. Tämä koskee myös prosessointitoimia, joita tarvitaan ennen sopimuksen tekemistä.

Sikäli kuin henkilötietojen käsittely on velvollinen täyttämään yrityksemme oikeudellisen velvoitteen, Art. 6 para. 1 valaistu. c GDPR oikeusperustana.

Siinä tapauksessa, että rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, 6 para. 1 valaistu. d GDPR oikeusperustana.

Jos käsittely on välttämätöntä yrityksen tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja vapaudet eivät ole ensisijaisia ​​etuun, 6 para. 1 valaistu. GDPR: n oikeusperusta jalostukseen.

3. Tietojen poisto ja tallennusaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun varaston tarkoitus poistetaan. Lisäksi tällainen varastointi voi tapahtua, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä säätää EU: n asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä, joihin rekisterinpitäjällä on velvollisuus. Tietojen lukitseminen tai poistaminen tapahtuu myös silloin, kun edellä mainittujen standardien mukainen varastointijakso päättyy, jollei tietojen säilyttämistä tarvita jatkossakin sopimuksen tekemiseen tai sopimuksen täyttämiseen.

IV. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja soveltamisala

Joka kerta, kun sivustoamme pääsee, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja ja tietoja kannettavan tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Seuraavat tiedot kerätään tässä:

 • Tietoja käytetystä selaintyypistä ja -versiosta
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Käyttöoikeuden päivämäärä ja kellonaika
 • Sivustot, joista käyttäjän järjestelmä tulee verkkosivuillamme
 • Verkkosivustot, joihin käyttäjä käyttää sivustonsa kautta

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näiden tietojen tallentaminen muiden käyttäjien henkilötietojen kanssa ei tapahdu.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperusta on Art. 6 para. 1 valaistu. GDPR.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Järjestelmän IP-osoitteen tilapäinen tallentaminen on välttämätöntä, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on säilytettävä istunnon ajan.

Lokitiedostojen tallennus tapahtuu verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään optimoimaan verkkosivusto ja varmistamaan tietotekniikkajärjestelmien turvallisuus. Tietojen arviointi markkinointitarkoituksiin ei tapahdu tässä yhteydessä.

Näihin tarkoituksiin oikeutettu intressi tietojen käsittelyyn Art. 6 para. 1 valaistu. GDPR.

4. Varaston kesto

Tiedot poistetaan heti, kun se ei enää ole tarpeen sen keräämiseksi. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamiseksi, tämä on tapaus, kun kyseinen istunto on suoritettu.

Jos tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tämä tapahtuu enintään seitsemän päivän kuluttua. Lisävarastointi on mahdollista. Tällöin käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai vieraantuu, jolloin kutsuvan asiakkaan osoittaminen ei ole enää mahdollista.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Verkkosivujen tarjoamista ja tietojen tallentamista lokitiedostoihin koskevien tietojen kerääminen on välttämätöntä verkkosivuston toiminnalle. Tästä syystä käyttäjä ei ole ristiriidassa.

V. Evästeiden käyttö

 1. a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja soveltamisala

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka on tallennettu Internet-selaimeen tai Internet-selaimeen käyttäjän tietokonejärjestelmässä. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla, eväste voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää tyypillisen merkkijonon, joka sallii selaimen yksilöllisen tunnistamisen, kun verkkosivusto on avattu uudelleen.

Käytämme evästeitä, jotta sivuillamme on käyttäjäystävällisempi. Jotkin verkkosivustosi elementit edellyttävät, että soittava selain tunnistetaan myös sivusiirron jälkeen.

Evästeissä tallennetaan ja lähetetään seuraavat tiedot:

(1) kieliasetukset

(2) Ostoskorin kohteet

(3) kirjautumistiedot

Lisäksi käytämme verkkosivustollamme evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida käyttäjien selailukäyttäytymistä.

Tällä tavalla voidaan lähettää seuraavat tiedot:

(1) Syötetyt hakutermit

(2) sivunäkymien taajuus

(3) Verkkosivuston ominaisuuksien käyttö

Tällä tavalla kerättyjen käyttäjien tiedot salasanatut tekniset varotoimet. Siksi tietojen luovuttaminen kutsuvalle käyttäjälle ei enää ole mahdollista. Tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjien muiden henkilötietojen kanssa.

Kun käytät verkkosivustoamme, käyttäjille tiedotetaan evästeiden käytöstä analyysiä varten ja viitataan tähän tietosuojakäytäntöön. Tässä yhteydessä on myös näyttö siitä, miten evästeiden tallentaminen selaimen asetuksiin voidaan estää.

 1. b) Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Evästeiden avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on 6 (1). GDPR.

 1. c) Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknisesti välttämättömien evästeiden käyttö on helpottaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjille. Sivustomme ominaisuuksia ei voi tarjota ilman evästeitä. Näistä on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivun katkeamisen jälkeen.

Vaadimme evästeitä seuraaville sovelluksille:

(1) ostoskori

(2) kieliasetusten käyttöönotto

(3) Muista avainsanoja

Teknisesti välttämättömiä evästeitä keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysi-evästeiden käyttö on tarkoitettu verkkosivujemme ja sen sisällön laadun parantamiseen. Analysointikeksit kautta opimme käyttämään verkkosivustoa ja näin voimme jatkuvasti optimoida tarjomme, kuten hakutermit, sivunäkymien esiintymistiheydet ja verkkosivustojen käytön.

Näihin tarkoituksiin oikeutettu intressi henkilötietojen käsittelyyn on rikottu. 6 para. 1 valaistu. GDPR.

 1. e) Varastoinnin, vastalauseiden ja loppusijoitusvaihtoehtojen kesto

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja lähetetään tämän puolelta. Tästä syystä käyttäjänäsi on täysi hallinta evästeiden käytöstä. Muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia voit poistaa tai rajoittaa evästeiden lähettämistä. Tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet on poistettu käytöstä verkkosivustollamme, ei välttämättä ole mahdollista käyttää kaikkia sivuston toimintoja kokonaan.

Flash-evästeiden lähetystä ei voi estää selaimen asetuksilla, vaan muuttamalla Flash Playerin asetuksia.

2. Tietosuoja sovelluksissa ja sovellusprosessissa

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja sovellusprosessin käsittelyä varten. Prosessointi voidaan tehdä myös sähköisesti. Tämä pätee erityisesti silloin, kun hakija toimittaa rekisterinpitäjälle vastaavia hakemusasiakirjoja sähköisesti, esimerkiksi sähköpostilla tai verkkosivustolla saatavalla verkkosivustolla. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteeseen lain mukaan. Jos rekisterinpitäjä ei päätä ehdokkaan kanssa työsopimusta, Esimerkiksi hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua hylkäämispäätöksen tiedoksi antamisesta edellyttäen, että poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän muiden oikeutettujen etujen kanssa. Muut oikeutetut edut tässä mielessä, esimerkiksi todistustaakka yleisen tasa-arvolain (AGG) mukaisessa menettelyssä.

3. Tietosuojakäytäntö Google Analyticsin käytöstä ja käytöstä (anonymisointitoiminnolla)

Ohjain on sisällyttänyt tähän sivustoon komponentin Google Analytics (anonymisointitoiminto). Google Analytics on verkkohallintopalvelu. Web-analyysi on sivuston kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen kerääminen, kerääminen ja analysointi. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja verkkosivustosta, jonka verkkosivuilla kohdeyritys on saapunut verkkosivustolle (ns. Viittaajat), verkkosivujen alasivut, tai kuinka usein ja mihin oleskeluun ala-sivua katsottiin. Web-analyysiä käytetään pääasiassa verkkosivujen optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysiin.

Google Analytics -komponentin toimintoyhtiö on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ohjain käyttää lisäystä "_gat._anonymizeIp" web-analyysiin Google Analyticsin kautta. Tämän lisäyksen avulla Google lyhentää ja nimeää nimettömyyden Internet-liittymän IP-osoitteesta, jos pääsy verkkosivustoomme on peräisin Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai toisesta sopimusvaltiosta, joka on Euroopan unionin Talousalueella.

Der Zweck der Google-Analytics-komponentti ist die Analyse der auf unserer Internetseite on Besucherströ. Google nutzt die gewonnen Daten und lisätietoja unter anderem Dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwert että tuota für uns Online-raportit, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseite aufzeig että zusammenzustell, und um tee mit der Nutzung unserer Internetseite vuonna Verbindung stehen uran Dienstleistungen zu Erbring että.

Google Analytics käyttää evästeitä asianomaisen tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeitä on, on jo selitetty edellä. Käyttämällä tätä evästettä Google pystyy analysoimaan verkkosivuston käyttöä. Joka kerta, kun jokin tämän sivuston sivuista pääsee käsiksi rekisterinpitäjältä ja Google Analytics -komponentti on integroitu, asianomaisen tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain käynnistyy automaattisesti asianomaisen Google Analytics -komponentin avulla. Voit lähettää tietoja Googlelle online-analyysitarkoituksiin. Tämän teknisen prosessin aikana Google saa tietoja henkilötiedoista, kuten asianomaisen IP-osoitteen, jota Google käyttää muun muassa,

Eväste tallentaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, kuten käyttöaikaa, sijaintia, josta käyttöoikeus tehtiin, ja rekisteröidyn tapahtumatiheys. Joka kerta kun vierailet verkkosivustollamme, henkilötietosi, mukaan lukien rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoite, siirretään Googlelle Amerikan yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilökohtaiset tiedot Yhdysvalloissa. Google voi siirtää teknisiä tietoja kerätyt henkilökohtaiset tiedot kolmansille osapuolille.

Vaurioitunut henkilö voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme yllä kuvatulla tavalla milloin tahansa käyttämällä käytettyä Internet-selaimen vastaavaa asetusta ja siten pysyvästi ristiriidassa evästeiden asetusten kanssa. Tällainen Internet-selaimen asetus estäisi myös, että Google ei asettanut evästeitä asianomaisen tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmien kautta.

Lisäksi rekisteröidylle on mahdollisuus vastustaa ja estää Google Analyticsin tuottamien tietojen keräämisen tämän verkkosivuston käyttöön ja näiden tietojen käsittelyyn Googlessa. Tätä varten henkilön on ladattava ja asennettava selaimen lisäosa osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tämä selaimen lisäosa kertoo Google Analyticsille JavaScriptin avulla, ettei tietoja ja tietoja sivuston vierailuista lähetetä Google Analyticsiin. Google katsoo, että selaimen lisäosan asennus on ristiriitainen. Jos tietosuojan tietotekniikkajärjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen myöhemmin, hänen on asennettava selaimen lisäosa uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Jos selaimen lisäosa poistetaan tai poistetaan käytöstä, jonka rekisteröijä tai joku muu valvonnassaan oleva henkilö voi poistaa, selaimen lisäosa voidaan asentaa uudelleen tai aktivoida uudelleen. Lisätietoja ja Googlen sovellettavia tietosuojakäytäntöjä on osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/fi.html . Google Analyticsia selitetään tarkemmin osoitteessa https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. jotka saattavat johtua niiden tehoalueesta, poistetaan käytöstä tai poistetaan käytöstä, on mahdollista asentaa selaimen lisäosa uudelleen tai aktivoida se uudelleen. Lisätietoja ja Googlen sovellettavia tietosuojakäytäntöjä löytyy osoitteesta https://www.google.com/intl/en/survostelut/savelaisuus/ ja http://www.google.com/analytics/terms/fi.html. Google Analyticsia selitetään tarkemmin osoitteessa https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. jotka saattavat johtua niiden tehoalueesta, poistetaan käytöstä tai poistetaan käytöstä, on mahdollista asentaa selaimen lisäosa uudelleen tai aktivoida se uudelleen. Lisätietoja ja Googlen sovellettavia tietosuojakäytäntöjä löytyy osoitteesta https://www.google.com/intl/en/survostelut/savelaisuus/ ja http://www.google.com/analytics/terms/fi.html. Google Analyticsia selitetään tarkemmin osoitteessa https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4. Tietosuojakäytäntö Facebookin käytön ja käytön suhteen

Rekisterinpitäjällä on integroituneet yhtiön Facebook-osastot tällä verkkosivustolla. Facebook on sosiaalinen verkosto.

Sosiaalinen verkosto on Internet-pohjainen sosiaalinen kohtaamispaikka, verkkoyhteisö, joka yleensä antaa käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida keskenään ja vuorovaikuttaa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia foorumina vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia tai antaa Internet-yhteisöille henkilökohtaisia ​​tai yritystietoja. Facebook sallii sosiaalisten verkostojen käyttäjien luoda yksityisiä profiileja, ladata kuvia ja seurustella ystäväpyyntöjen avulla.

Facebook-yhtiö on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Henkilötietojen käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ovat Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, jos henkilö kärsii Yhdysvalloista tai Kanadasta.

Jokainen vierailu johonkin tämän verkkosivuston yksittäisiin sivuihin, jota rekisterinpitäjä käyttää ja johon Facebook-komponentti (Facebook-laajennus) on integroitu, asianomaisen tietoteknisen järjestelmän Internet-selain automaattisesti. Facebook Component aiheuttaa Facebookin vastaavan Facebook-osan esityksen lataamiselle. Katsaus kaikkiin Facebook-laajennuksiin löytyy osoitteesta https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Osana tätä teknistä prosessia Facebook saa tietoa siitä, minkä verkkosivujen tietyn alaosan vierailee.

Jos henkilö rekisteröidään samanaikaisesti Facebookiin, Facebook tunnustaa rekisteröidyn jokaisella verkkosivuilla käymällä ja koko verkkosivustollamme oleskelun ajan. Nämä tiedot kerätään facebook-komponentin kautta ja osoitetaan Facebookin käyttäjälle kyseiselle Facebook-tilille. Jos kyseinen henkilö aktivoi jonkin Internet-sivuillamme integroitujen Facebook-painikkeiden, esimerkiksi "Like" -painikkeen tai jos kyseinen henkilö tekee kommentin, Facebook antaa nämä tiedot kyseisen henkilön henkilökohtaiseen Facebook-käyttäjätiliin ja tallentaa tämän henkilökohtaisen tiedot,

Facebook saa aina tietoja Facebook-komponentin kautta, jonka rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut sisään Facebookiin samaan aikaan kuin verkkosivustollamme. tämä tapahtuu riippumatta siitä, henkilö napsauttaa Facebook-komponenttia tai ei. Jos tällaista tietojen siirtämistä Facebookille ei haluta rekisteröidä, se voi estää siirron kirjautumalla ulos Facebook-tilistäan ennen kuin soitat verkkosivuillamme.

Facebookin julkaisema tietopolitiikka, joka on saatavilla osoitteessa https://de-de.facebook.com/about/privacy/, sisältää tietoja henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Se selittää myös, mitkä vaihtoehdot Facebook tarjoaa suojaamaan tietosuojan yksityisyyttä. Lisäksi on saatavilla erilaisia ​​sovelluksia, jotka mahdollistavat tiedonsiirron tukahduttamisen Facebookiin. Rekisteröijä voi käyttää tällaisia ​​sovelluksia tukahduttaakseen tiedonsiirron Facebookissa.

5. Sosiaaliset lisäosat Twitteristä

Käytämme niin kutsuttuja "sosiaalisia laajennuksia" twitter.com-sivustolta, jota ylläpitää Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, twitterillä ja tweet-ominaisuuksilla. Jos käytät uudelleen tweet-ominaisuuksia, vierailemasi sivustot ilmoitetaan kolmansille osapuolille ja liitetään Twitter-tiliisi. Yksityiskohdat siitä, miten Twitter kohtelee tietojasi, oikeutesi ja miten voit suojata henkilötietojasi, katso Twitterin tietosuojakäytäntöä: http://twitter.com/privacy

6. Uudelleenmarkkinointi / uudelleen kohdistaminen

Sivumme sisältävät Facebook-sosiaalisen verkoston uudelleenmarkkinointitunnisteita, 1601 South California Ave.:n, Palo Alto, CA 94304, USA. Kun vierailet sivuillamme, uudelleenmarkkinointitagit muodostavat suoran yhteyden selaimen ja Facebook-palvelimen välillä. Facebook vastaanottaa tietoja, joita olet käynyt sivustollamme IP-osoitteesi kanssa. Tämän seurauksena Facebook voi määrittää vierailun sivuillamme käyttäjätilillesi. Voimme käyttää näitä tietoja Facebook-mainosten näyttämiseen. Huomautamme, että sivujen toimittajat eivät ole tietoisia lähetettyjen tietojen sisällöstä ja niiden käytöstä Facebook-palvelusta. Lisätietoja on Facebookin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/ , Jos et halua kerätä tietoja muokatun yleisön kautta, voit poistaa Facebook Pixelin käytöstä tämän sivun alareunassa.

7. Muuntomittaus Facebookin kävijätoiminnon pikselillä

Meidän suostumuksella käytämme Facebook Inc.:n "vierailijakohtaista pikseliä", 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") sivuillamme. Sen avulla voimme seurata käyttäjien toimia sen jälkeen, kun he ovat nähneet tai klikannut Facebook-mainosta. Näin voimme seurata Facebook-mainonnan tehokkuutta tilastollisiin ja markkinatutkimuksiin. Tällä tavoin kerätyt tiedot ovat meille nimettömät, eli yksittäisten käyttäjien henkilökohtaisia ​​tietoja ei näy. Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään Facebookissa, josta me ilmoitamme tietosi mukaan. Facebook voi yhdistää nämä tiedot Facebook-tiliinsä ja myös omiin mainontatarkoituksiinsa Facebookin tietojen käyttökäytännön mukaisesti https://www.facebook.com/about/privacy/ . Voit ottaa Facebookin ja sen tytäryhtiöiden käyttöön mainoksia Facebookissa ja sen ulkopuolella. Se voidaan myös tallentaa näihin tarkoituksiin, eväste tietokoneellasi.

Tämän suostumuksen voivat ilmoittaa vain 16-vuotta vanhat käyttäjät. Jos olet nuorempi, pyydämme, että pyydät huoltajasi neuvontaa.

VI. Uutiskirje

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja soveltamisala

Sivustollamme voit tilata ilmaisen uutiskirjeen. Kun olet ilmoittanut uutiskirjeestä, lähetämme meille tiedot panosmaskista, erityisesti käyttäjän sähköpostiosoitteesta.

Lisäksi rekisteröinnistä kerätään seuraavat tiedot:

 • Kutsuvan tietokoneen IP-osoite
 • Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika
 • Etu-ja sukunimi

Tietojen käsittelyä varten suostumuksesi saadaan rekisteröinnin aikana ja viitataan tähän tietosuojakäytäntöön.

Jos ostat tavaroita tai palveluita verkkosivustollamme ja talletat sähköpostiosoitteesi täällä, meitä voi myöhemmin käyttää uutiskirjeen lähettämiseen. Tällaisessa tapauksessa uutiskirje lähettää vain suoramainontaa omille tavaroille tai palveluille.

Tietojen käsittelyn yhteydessä uutiskirjeiden lähettämistä varten tietoja ei paljasteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietosuojan oikeudellinen perusta, kun käyttäjä on rekisteröitynyt uutiskirjeeseen, on käyttäjän Art. 6 para. 1 valaistu. GDPR.

Oikeusperusta uutiskirjeen lähettämiselle tavaroiden tai palvelujen myynnistä on § 7 Abs. 3 UWG.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitteen kokoelma toimittaa uutiskirjeen.

Muiden henkilötietojen keruu rekisteröintimenettelyn yhteydessä estää palveluiden väärinkäytön tai käytetyn sähköpostiosoitteen.

4. Varaston kesto

Tiedot poistetaan heti, kun se ei enää ole tarpeen sen keräämiseksi. Käyttäjän sähköpostiosoite tallennetaan niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

Muut rekisteröintimenettelyn aikana kerätyt henkilökohtaiset tiedot poistetaan tavallisesti seitsemän päivän jälkeen.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa uutiskirjeen tilauksen. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki.

Tämä mahdollistaa myös suostumuksen peruuttamisen rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen tallentamiseen.

VII. Rekisteröinti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja soveltamisala

Sivustomme tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä tarjoamalla henkilökohtaisia ​​tietoja. Tiedot syötetään syöttömaskiksi ja lähetetään meille ja varastoidaan. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Seuraavat tiedot kerätään rekisteröintiprosessin aikana:

Etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Rekisteröinnin aikana tallennetaan myös seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika

Osana rekisteröintiprosessia saadaan käyttäjän suostumus käsitellä näitä tietoja.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän lupa. Art. 6 para. 1 valaistu. GDPR.

'

Jos rekisteröinti palvelee sellaisen sopimuksen täyttämistä, jonka käyttäjä on osapuoli tai ennen sopimuksen tekoa toteutettu, lisäsuoja oikeusperusta tietojen käsittelylle on Art. 6 para. 1 valaistu. b GDPR.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisteröimistä varten, jolla ei ole sopimuksen tekemistä käyttäjän kanssa:

Käyttäjän rekisteröinti on välttämätöntä tietyn sisällön ja palvelujen tarjoamiseksi verkkosivustollamme, kuten uutiskirjeiden tilaukset, asiakastili ja muut.

Rekisteröinnistä, joka tekee sopimuksen käyttäjän kanssa:

Käyttäjän rekiste- röinti edellyttää käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täyttämistä tai sopimuksen tekemistä edeltäviä toimenpiteitä, kuten jäsenyyden rekisteröintiä tai tuotteen online-ostoa.

4. Varaston kesto

Tiedot poistetaan heti, kun se ei enää ole tarpeen sen keräämiseksi.

Rekisteröimistä varten, jolla ei ole sopimuksen tekemistä käyttäjän kanssa:

Tämä koskee rekisteröintiprosessin aikana kerättyjä tietoja, kun rekisteröinti verkkosivustollamme peruutetaan tai muutetaan.

Rekisteröinnistä, joka tekee sopimuksen käyttäjän kanssa:

Näin tapahtuu rekisteröintimenettelyn aikana sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jos tiedot eivät enää ole tarpeen sopimuksen täytäntöönpanon kannalta. Sopimuksen tekemisen jälkeen voi olla tarpeen myös tallentaa sopimuspuolen henkilötietoja sopimuksen tai oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus peruuttaa rekisteröinti milloin tahansa. Voit vaihtaa sinusta tallennetut tiedot milloin tahansa, esimerkiksi uutiskirjeen rekisteröinnille ja muille.

Jos tiedot ovat tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusneuvottelujen suorittamiseksi, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain, jos sopimukseen tai oikeudellisiin velvoitteisiin ei liity poistamista.

VIII. Yhteydenottolomake ja sähköpostiosoite

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja soveltamisala

Sivustollamme on saatavilla yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteystietoon. Jos käyttäjä hyväksyy tämän vaihtoehdon, syötemaskille syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:

Aihe, etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kommentointikenttä.

Viestin lähettämisen yhteydessä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika

Lähettämisprosessin yhteydessä tapahtuvaan tietojen käsittelyyn on saatu suostumus ja siihen viitataan tässä tietosuojalausumassa.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä toimitetun sähköpostiosoitteen kautta. Tällöin käyttäjän sähköpostitse lähettämät henkilökohtaiset tiedot tallennetaan.

Tässä yhteydessä se ei välitä tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelemiseen.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän lupa. Art. 6 para. 1 valaistu. GDPR.

Sähköpostin lähettämisen aikana toimitettujen tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on 6 (1). GDPR. Jos sähköpostiosoitteella pyritään tekemään sopimus, käsittelyn lisäsuoja oikeusperusta on Art. 6 para. 1 valaistu. b GDPR.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely panosmaskilta auttaa meitä vain käsittelemään yhteyttä. Sähköposti-yhteyden tapauksessa tämä sisältää myös tarvittavan oikeutetun edun tietojen käsittelyssä.

Muut lähetysprosessin aikana käsitellyt henkilötiedot estävät yhteydenottotavan väärinkäytön ja tietotekniikkajärjestelmien turvallisuuden.

4. Varaston kesto

Tiedot poistetaan heti, kun se ei enää ole tarpeen sen keräämiseksi. Sellaisten henkilötietojen osalta, jotka ovat yhteydenottolomakkeen lomakkeessa ja sähköpostiviestien lähettämässä muodossa, tämä on tapaus, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu päättyy, kun olosuhteista voidaan päätellä, että olennaiset tosiseikat on lopullisesti selkeytetty.

Lähetysprosessin aikana kerätyt lisätiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän ajan.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi vastustaa henkilökohtaisten tietojen tallentamista milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa keskustelu ei voi jatkua. Ristiriidan on oltava kirjallinen.

Tällöin poistetaan kaikki kontaktin aikana tallennetut henkilökohtaiset tiedot.

IX. Asianomaisen henkilön oikeudet

Jos henkilö käsittelee henkilötietoja, olet henkilö, jonka arvo on bruttokansantuotteessa, ja sinulla on seuraavat oikeudet vastuulliselle henkilölle:

1. Oikeus saada tietoa

Voitte pyytää vastaavaa henkilöä vahvistamaan, onko meitä käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja.

Jos tällainen käsittely on käytettävissä, voit pyytää asiasta vastaavan henkilön tietoja seuraavista tiedoista:

(1) tarkoituksiin, joihin henkilötietoja käsitellään;

(2) käsiteltävien henkilötietojen luokat;

(3) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille teihin liittyvät henkilötiedot on luovutettu tai jotka ovat edelleen julkisia;

(4) henkilötietojen tallennuksen suunniteltu kesto tai, jos tiettyjä tietoja ei ole saatavilla, perusteet tallennuksen keston määrittämiseksi;

(5) oikeutta oikaista tai poistaa sinulta käsittämäsi henkilötietoja, oikeutta rajoittaa rekisterinpitäjän käsittelyä tai kieltää tällainen käsittely;

(6) valitusoikeuden olemassaolo valvontaviranomaiselle;

(7) kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen lähteestä, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;

(8) automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan luettuna 22 (1) ja (4) GDPR-järjestelmän profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa tarkoituksenmukaiset tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn soveltamisala ja tarkoitus aiotuiselle aineelle.

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, liittyvätkö henkilökohtaiset tietosi johonkin kolmanteen maahan vai kansainväliseen organisaatioon. Tässä yhteydessä voit pyytää asianmukaisia ​​takuita. Taide. 46 GDPR siirron yhteydessä.

Tätä käyttöoikeutta voidaan rajoittaa siinä määrin, että se todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavasti tutkimuksen tai tilastollisen tarkoituksen toteutumisen ja että rajoitus on tarpeen tutkimus- tai tilastotarkoitusten toteuttamiseksi.

Liittovaltion tietosuojalain mukaan sinulla on oikeus vapaaseen tietoon tallennetuista tiedoista sekä oikeus oikaista, estää tai poistaa näitä tietoja. Voit esimerkiksi esittää kysymyksiä seuraavalla sähköpostiosoitteella: Tuki

ODR-asetuksen 14 (1) mukaisesti Euroopan komissio tarjoaa verkossa tapahtuvaa riidanratkaisujärjestelmää (OS), joka löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaista ja / tai täydentää rekisterinpitäjää, jos käsittelemäsi henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Vastuuhenkilön on tehtävä korjaus viipymättä.

Sen oikaisuoikeutta voidaan rajoittaa siinä määrin, että se todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavasti tutkimuksen tai tilastollisen tarkoituksen toteutumisen ja että rajoitus on tarpeen tutkimus- tai tilastotarkoituksiin.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä seuraavin edellytyksin:

(1) jos kiistat henkilökohtaisten tietojen oikeellisuuden tietyn ajan, jonka avulla rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojesi tarkkuuden;

(2) käsittely on lainvastaista ja kieltää henkilötietojen poistamisen ja pyytää sen sijaan rajoittamaan henkilötietojen käyttöä;

(3) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietojen käsittelyä, mutta sinun on vaadittava oikeussuojakeinojen puolustamista, käyttämistä tai puolustamista; tai

(4) jos olet vastustanut tämän artiklan mukaista käsittelyä. 21 (1) GDPR, eikä ole vielä varmaa, ovatko vastuullisen henkilön oikeutetut syyt suuremmat kuin syyt.

Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja saa käyttää vain sinun suostumuksella tai oikeussuojakeinojen vaalimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai tärkeän yleisen edun vuoksi Unionin tai jäsenvaltion kanssa.

Jos käsittelyrajoitusta on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, vastaava henkilö ilmoittaa sinulle ennen rajoituksen poistamista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen voidaan rajoittaa siinä määrin, että se todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavasti tutkimuksen tai tilastollisen tarkoituksen toteutumisen, ja rajoitus on tarpeen tutkimus- tai tilastotarkoitusten toteuttamiseksi.

4. Oikeus peruuttamiseen

a) Velvoite poistaa

Asiakas voi vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa henkilökohtaiset tiedot viipymättä, ja rekisterinpitäjän on poistettava nämä tiedot välittömästi, jos jokin seuraavista pätee:

(1) Sinun henkilötietosi eivät ole enää tarpeellisia niille tarkoituksille, joista ne on kerätty tai muulla tavoin käsitelty.

(2) Sinä peruutat suostumuksesi, johon käsittelyn Taide. 6 para. 1 valaistu. a tai Art. 9 para. 2 valaistu. GDPR eikä käsittelyyn ole muita oikeusperustaa.

(3) Mukaan. Taide. 21 para. 1 GDPR vastustaa käsittelyä, eikä jalostukseen ole olemassa aiemmin perusteltuja syitä tai voit luoda jalokiviä. Taide. 21 para. 2 GDPR Vastaus käsittelyyn.

(4) Henkilökohtaiset tietosi on käsitelty laittomasti.

(5) Sinua koskevien henkilötietojen poistaminen on velvollinen täyttämään oikeudellisen velvoitteen unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon rekisterinpitäjä on velvollinen.

(6) Sinulle kerätyt henkilötiedot kerättiin suhteessa tietoyhteiskunnan palveluihin, 8 (1) GDPR.

b) tietoja kolmansille osapuolille

Jos vastuuhenkilö on tehnyt henkilötietosi julkisesti ja on oikein GDPR: n 17 (1) mukaisesti, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien tekniset keinot, jotta tietoja rekisterinpitäjille, jotka käsittelevät havaittujen henkilötietojen käsittelyä, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja täytäntöönpanokustannukset. linkit tällaisiin henkilötietoihin tai tällaisten henkilötietojen jäljennöksiin tai kopioihin.

c) Poikkeukset

Oikeutta poistaa tietoja ei ole, jos käsittely on välttämätöntä

(1) käyttää oikeutta sananvapauteen ja tietoihin;

(2) joka täyttää lakisääteiset velvoitteet, jotka edellyttävät unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaista käsittelyä, johon rekisterinpitäjä kuuluu, tai yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle osoitetun virallisen viranomaisen käyttämisestä;

(3) kansanterveyden alan yleistä etua koskevista syistä, 9 (2) valaistu. h ja i ja Art. 9 (3) GDPR;

(4) yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin. 89 (1) GDPR, siltä osin kuin a alakohdassa tarkoitettu laki todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavaksi vaikuttaa kyseisen jalostuksen tavoitteiden saavuttamiseen, tai

(5) väittävät, käyttävät tai puolustavat oikeussuojakeinoja.

5. Oikeus saada tietoa

Jos sinulla on oikeus oikaista, poistaa tai rajoittaa käsittelyn rekisterinpitäjälle, hänellä on velvollisuus ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille henkilötietojasi on luovutettu tietojen oikaisusta tai poistamisesta tai tietojen käsittelyn rajoittamisesta. osoittautuu mahdottomaksi tai liittyy kohtuuttomaan työhön.

Sinulla on oikeus saada vastuuhenkilöille tietoa näistä vastaanottajista.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus vastaanottaa henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja ohjaajalle jäsennellyssä, yhteisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle henkilölle estämättä henkilötietojen toimittamisesta vastuussa olevaa henkilöä edellyttäen, että

(1) käsittely suostumuksella Taide. 6 para. 1 valaistu. GDPR tai Art. 9 para. 2 valaistu. GDPR tai sopimuksen mukaan. Taide. 6 para. 1 valaistu. b GDPR perustuu ja

(2) prosessointi suoritetaan automaattisella tavalla.

Käyttäessään tätä oikeutta sinulla on myös oikeus saada, että henkilötietosi siirretään suoraan henkilöltä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Tämä ei vaikuta muiden henkilöiden vapauksiin ja oikeuksiin.

Oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei sovelleta sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka ovat välttämättömiä yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle siirrettyä virallista valtaa käyttäessään.

7. Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus milloin tahansa tietojesi perusteella syntyvistä syistä henkilötietojesi käsittelyä vastaan, joka on rikosrekisteri- 6 para. 1 valaistu. e tai f GDPR vastustaa; tämä pätee myös näihin säännöksiin perustuviin profilointiin.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, ellei hän pysty osoittamaan etuja, oikeuksia ja vapauksia suurempia käsittelyä koskevia pakottavia oikeutettuja syitä tai käsittelyä tarkoituksena laillisten vaatimusten noudattaminen, käyttäminen tai puolustaminen.

Jos henkilötietosi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaiseen mainontaan; tämä koskee myös profiilia, jos se liittyy tällaiseen suoramainontaan.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietojasi ei enää käsitellä näitä tarkoituksia varten.

Direktiivistä 2002 / 58 / EC: stä riippumatta sinulla on mahdollisuus tietoyhteiskunnan palveluiden käytön yhteydessä käyttää oikeuttasi vastustaa automaattisia menettelyjä, joissa käytetään teknisiä eritelmiä.

Sinulla on myös oikeus erityisistä tilanteista johtuvista syistä käsitellä sinua koskevia henkilötietoja tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin. Taide. 89 para. 1 GDPR on ristiriidassa.

Sen vastustusoikeutta voidaan rajoittaa siltä osin kuin se todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavasti tutkimuksen tai tilastollisen tarkoituksen toteutumisen ja että rajoitus on tarpeen tutkimus- tai tilastotarkoitusten toteuttamiseksi.

8. Oikeus peruuttaa tietosuojan suostumusilmoitus

Sinulla on oikeus peruuttaa tietosuojailmoitus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen peruuttamisen jälkeen.

9. Automatisoitu päätös tapauskohtaisesti, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus olla tekemättä päätöstä, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn - mukaan lukien profilointiin -, jolla on oikeusvaikutus tai vaikutetaan samalla tavoin samalla tavalla. Tämä ei koske päätöstä

(1) vaaditaan teidän ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseen tai suorittamiseen,

(2) on sallittu unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, johon rekisterinpitäjä kuuluu, ja jos tällaisella lainsäädännöllä on asianmukaisia ​​toimenpiteitä oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi tai

(3) nimenomaisella suostumuksella.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua erityisiin henkilötietoluokkiin, 9 (1) GDPR, ellei Art. 9 (2) valaistu. a tai g, ja kohtuullisia toimenpiteitä on toteutettu oikeuksien ja vapauksien sekä laillisten etujen suojelemiseksi.

(1) ja (3) tarkoitettujen tapausten osalta vastuullisen henkilön on toteutettava aiheelliset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä heidän oikeutettujen etujensa kunnioittamiseksi, mukaan lukien vähintään oikeus saada rekisterinpitäjän toimet henkilöön, ilmaisemaan omaa kantaansa ja kuullut päätöksen haasteesta.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle etenkin sen asuinvaltiossa, työpaikassa tai väitetyn rikkomisen paikkakunnalla, mikäli uskot, että henkilötietojen käsitteleminen ei ole sallittua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden hallinnollisten tai oikeudellisten toimenpiteiden soveltamista. Sinua koskevat tiedot ovat ristiriidassa GDPR: n kanssa.

Valvontaviranomaisen, jolle kantelu on toimitettu, on ilmoitettava kantelijalle kantelun tilasta ja tuloksista, mukaan lukien mahdollinen oikeussuojakeino GDPR: n 78-sopimuksen nojalla.