Ostoskorisi

Ostoskorisi on tällä hetkellä tyhjä.

Jatka ostoksia

Seuraavassa asiakirjassa kuvataan Make-ID-sivuston käyttöehdot. Ennen kuin käytät jotain Make-ID-palveluita, sinun on lukea, ymmärtää ja hyväksyä nämä ehdot.

1. Yleiset säännökset
(1) Sekä loppukäyttäjiä että yritysasiakkaita pidetään asiakkaina nykyisten ehtojen mukaisesti.

(2) Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan ja www.make.id: n välisiin liikesuhteisiin. Ne koskevat yritysten omistajia kaikista tulevista liikesuhteista, vaikka sitä ei nimenomaisesti sovittu uudestaan; sopimus on voimassa ja voimassa.

2. Tuotteet
(1) Tarjottuja tuotteita ovat graafiset ja painetut materiaalit "kortit", jotka ovat itse asiassa näyte tai uutuus, jota ei saa käyttää julkisessa liikkeessä. Heillä ei ole virallista asemaa eikä heillä ole virallisia asiakirjoja. Ne eivät myöskään siirrä haltijalle mitään oikeuksia tai etuoikeuksia. Kortteja itseään ei pidetä eräänlaisena todisteena.

(2) Kortit eivät ole virallisia, eivätkä niitä ymmärretä kopioina tai väärennöksinä tai tehtyinä prosessien käyttämiseen tai kokeiluihin, kuten olemassa olevan, alkuperäisen virallisen kortin tapauksessa.

(3) Tämän kortin väärinkäyttö on lainvastaista, riippumatta siitä, johtuuko virheellinen edustus, petos, väärinkäytökset julkisesti tai muulla tavoin. Jos päätät tehdä jotain muuta kuin uutuuskorttien alkuperäistä hankintapäämäärää, sinun on otettava huomioon, että saatat vahingoittaa lainsäädäntöä.

3. Asiakkaiden velvollisuudet
(1) MAKE.ID ei ole millään tavalla vastuussa mistään (suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, tyypillisistä, seuraamuksista johtuvista) tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat näiden korttien käytöstä. Epäselvissä tapauksissa asiakas korvaa kaikki vahingot ja kolmannen osapuolen vahingonkorvaukset.

(2) Näiden uutuuskorttien omistaminen voi olla kiellettyä tai laitonta tietyillä alueilla. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että näiden korttien haltija on sallittu halutulla alueella ennen kortin ostamista. Uutuustarjousten hankinnan yhteydessä asiakas vahvistaa, että kortin hallussapito on sallittua vastaavassa valtiossa, kaupungissa tai muualla.

(3) Väärien, vilpillisten tietojen ilmaiseminen voi olla laitonta. Ensisijaisesti, mitä tarkoitetaan, on MAKE.ID-korttien käyttö todisteen iästä tai tilan havaitsemisesta (jopa väärien tietojen avulla) laittomaan tarkoitukseen.

4. Sopimuksen päättyminen
(1) Verkkokauppaan kuuluvat tuotteet ja palvelut eivät ole sitovia tarjouksia. se on pikemminkin kutsu asiakkaalle tekemään sitova tarjous MAKE.ID: lle asettamalla tilauksen.

(2) Lähettämällä tilaustiedot tilausprosessin lopussa asiakas asettaa sitovaa tilausta virtuaalisen ostoskorin sisällä oleville kohteille. MAKE.ID vahvistaa tilauksen vastaanottamisen välittömästi. Tämä vastaanottotodistus ei ole tilauksen hyväksyminen; kuitenkin se voi liittyä hyväksymisilmoitukseen.

(3) MAKE.ID: llä on oikeus hyväksyä asiakkaan sopimustarjous (tilaus) seitsemän työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Hyväksyntä voidaan julistaa joko nimenomaisella ilmoituksella tai tavaran toimituksella.

(4) MAKE.IDllä on oikeus rajoittaa tilaus kotitalouksien määrään. Lisäksi mahdolliset muutokset, kuten sisältö, muoto tai väri - asiakkaalle kohtuullisessa määrin - ovat varattuja.

(5) Lopulliseen sopimukseen sovelletaan epäsuoraa tai osittaista toimitusta, jos tavarantoimittajat toimittavat virheellisiä tai sopimattomia toimituksia - toisin sanoen MAKE.ID ei ota mitään riskiä. Vastuu aikomuksesta ja huolimattomuudesta näiden ehtojen § 9 mukaisesti ei vaikuta. Jos palvelu ei ole käytettävissä tai vain osittainen saatavuus, MAKE.ID ilmoittaa välittömästi asiakkaalle; asiakkaan peruutuksesta, jo suoritettu maksu palautetaan välittömästi, mikäli palvelua ei ole vielä aloitettu.

5. vetäytyminen
(1) Kuluttajilla on yleensä oikeus hankkia ostotavaran peruuttamisoikeus. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kuitenkin 312 d §: n 2 momentin mukaisesti. 4 BGB: n (Saksan siviililakikirja) peruuttamisoikeus ei ole voimassa, sillä sopimuksen mukaan kyse on tavaroiden toimittamisesta, jotka on tuotettu asiakkaan eritelmien mukaisesti ja jotka on räätälöity selkeästi henkilökohtaisiin tarpeisiin.

6. Hinnat ja toimitukset
(1) Kaikki verkkokaupassa mainitut hinnat ovat kokonaishintoja. Ne sisältävät jo kaikki hintakomponentit, erityisesti liikevaihtovero.

(2) Ellei toisin sovita, hinnat eivät sisällä pakkauksia, rahtia, postimaksuja tai vakuutuksia. Siten tilaamien tuotteiden toimitukseen voi liittyä ylimääräisiä toimituskuluja. Asiakkaille ilmoitetaan nimenomaisesti summasta.

7. Toimituspolitiikka
(1) Ellei poikkeusta ole nimenomaisesti hyväksytty, tavarat toimitetaan vasta maksun suorittamisen jälkeen eli toimitus tapahtuu vasta maksujen suorittamisen jälkeen.

(2) Osittaiset toimitukset ovat sallittuja, jos ne ovat kohtuullisia asiakkaalle.

(3) Yrityksille voi syntyä riski vahingossa tapahtuneesta menetyksestä tai vahingossa tapahtuneesta huononemisesta myytävien tavaroiden kautta itselleen tai henkilölle, jolla on oikeus vastaanottaa se, postimyynnin yhteydessä riski voi olla toimituksen tavarat asianmukaiselle kuljetushenkilölle. Kuluttajille vahingossa tapahtuvan menetyksen ja vahingossa tapahtuvan myynnin heikentymisen riski on aina tavaroiden luovuttaminen kuluttajalle riippumatta siitä, onko asiakas hyväksymättä.

8. Maksu
(1) Jos pankkisiirrolla tai käteismaksulla maksetaan, on annettava täydellinen nimi ja tarkoitus / tilausnumero ilmoitetulle pankkitilille.

(2) Asiakkaalla on oikeus korvata vain, jos hänen vastavaatimuksensa on laillisesti perustettu tai hyväksynyt MAKE.ID. Asiakas voi hoitaa oikeutensa vain, jos vastavaatimus perustuu samaan sopimukseen.

9. Nimikkeen säilyttäminen
(1) Kuluttajille MAKE.ID säilyttää myytyjen tuotteiden (ehdolliset tavarat) omistuksen, kunnes ostohinta on maksettu kokonaan. Yrityksille MAKE.ID vaatii maksamaan täyden korvauksen kaikista meneillään olevasta liikesuhteesta.

(2) Asiakas on velvollinen käsittelemään tavarat huolellisesti nimikkeen säilyttämisen aikana.

(3) Omistusoikeuden säilyttämisen yhteydessä asiakkaan on sallittava kolmansien osapuolten mahdollisuus käyttää tavaroita myyjälle - esimerkiksi takavarikon tapahtuessa - ja ilmoittamaan myyjälle tavaroiden vahingoista tai tuhoutumisesta ja toimittaa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen omistajan oikeuksien suojaamiseksi. Täytäntöönpanosta vastaaville virkamiehille tai kolmansille osapuolille on ilmoitettava ulkomaisesta omistuksesta. Asiakkaan on ilmoitettava tavaroiden omistusoikeuden muutoksesta ja asuinpaikan muutoksesta.

(4) Asiakkaalla on sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - etenkään maksun laiminlyönti tai tämän määräyksen (2) ja (3) mukaisen tullin rikkominen - MAKE.ID: llä on oikeus irtisanoa sopimus ja palauttaa tavaroita.

10. Takuu ja takuu
(1) Yksittäisen tuotteen esittelyä verkkosivustolla on pidettävä puhtaana palvelukuvauksena eikä missään tapauksessa takuu tuotteiden laadusta. Kolmansien osapuolten takuutiedot, kuten valmistajien takuut, eivät säily.

(2) Lakisääteisten määräysten mukaisesti asiakas voi vaatia myöhempää täyttämistä vain, jos toimitetut tavarat ovat viallisia. Asiakkaalla on valittava, onko myöhempää täyttämistä tehtävä joko korjaamalla tai korvaamalla. MAKE.ID: llä on kuitenkin oikeus kieltäytyä täyttymystyypistä, jos siihen liittyy kohtuut- tomat kustannukset, kun taas muuntyyppinen korjaustoimenpide ei aiheuta merkittäviä haittoja asiakkaalle.

(3) Asiakas ei saa suoraan poistaa nykyistä puutetta tai poistaa kolmannen osapuolen (itse suoritustaso); mahdollisia kuluja ei korvata.

(4) Jos myöhempi suorituskyky epäonnistuu, asiakas voi lakisääteisten harkintansa mukaan vähentää palkkiota (alennusta), peruuttaa sopimuksen (peruutuksen), vaatia korvausta tai maksaa takaisin aiheutuneet kulut. Jos asiakas vaatii korvausvaatimuksia turhia kuluja, sovelletaan näiden ehtojen 9-osaston vastuurajoituksia.

(5) Asiakkaan oikeuksien vanhentumisaika ostettujen tuotteiden virheiden vuoksi on kaksi vuotta tavaran toimittamisesta kuluttajille ja yrityksille yhden vuoden kuluttua toimituksesta. Asiaan liittyvä rajoitusten helpottaminen näihin määräaikoihin ei sovelleta, ellei MAKE.ID ole vastuussa näiden ehtojen osasta 9 tai se viittaa kolmannen osapuolen oikeuteen, jonka vuoksi toimitustavan luovuttaminen saattaa olla tarpeen.

11. Vastuu
(1) Lakisääteisten vaatimusten takia MAKE.ID on täysin vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ihmishenkien, raajojen tai terveyden vahingoittumisesta, jotka johtuvat tahallisesta tai huolimattomasta velvollisuuksien rikkomisesta sen, sen laillisten edustajien tai avustajien toimesta, sekä muista vahingoista, jotka perustuvat tahalliseen tai sen, sen laillisten edustajien tai edustajien törkeästä huolimattomuudesta johtuvaa velvollisuuksien rikkomista ja vilpillistä tarkoitusta. Lisäksi MAKE.ID on täysin vastuussa vahingoista, jotka kuuluvat vastuun piiriin sitovien säännösten, kuten Saksan tuotevastuulain, mukaisesti.

(2) MAKE.ID on vastuussa yksinkertaisesta laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista siltä osin kuin laiminlyönti koskee sopimusvelvoitteiden rikkomista, jos sopimuksen tarkoituksen toteutuminen on erityisen tärkeää (tärkeimmät velvoitteet); kun taas vastuu rajoittuu ennakoitavaan, tyypilliseen, suoraviivaiseen keskimääräiseen vahinkoon.

(3) Jos vähäisiä laiminlyöntejä vähäisiä sopimusvelvoitteita, MAKE.ID ei ole vastuussa yrityksistä; kuluttajille, vastuu näissä tapauksissa rajoittuu ennakoitavaan, tyypilliseen, suoraan keskimääräiseen vahinkoon.

(4) Kaikki mahdolliset lisävastuut - riippumatta siitä, mikä on väitetty vaatimus oikeudellisesta luonteesta - jätetään pois.

12. Loppumääräykset
(1) Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan. Kuluttajille, jotka eivät tee sopimusta ammatillisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, tämä oikeusvalinta on voimassa vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei ole peruutettu sen maan lainsäädännön pakottavin säännöksin, jossa kuluttajalla on vakituinen asuinpaikka.

(2) Kansainvälisen tavaran kauppaa koskevia sopimuksia (YK: n yleissopimus) ei sovelleta.

(3) Jos asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen määräykset, mukaan lukien nämä ehdot ja ehdot ovat kokonaan tai osittain pätemättömiä tai sopimuksissa on aukko, tämä ei vaikuta jäljellä olevien määräysten pätevyyteen. Tällöin osapuolet sitoutuvat korvaamaan kokonaan tai osittain tehottoman säännöksen tehokkaalla säännöksellä, jonka taloudellinen menestys on lähinnä tehottomasta säännöksestä.

(4) Tästä sopimuksesta johtuvat riita-asiat ovat Hampuri.Nämä käyttöehdot ovat voimassa elokuun 01, 2016.